Home
Agenda
Gastheren
Sponsorship
Weer
Contact
Golfgezellen (nieuw)
@Twitter
De gezellen
tips and tricks
Nieuws
 

 

Hoe kunnen wij U helpen…

 

 

De “Golfgezellen” is een werk-gerelateerde groep golfers die vanuit verschillende disciplines actief zijn met vastgoed gerelateerde vraagstukken of daaraan gerelateerde technische oplossingen en -/- of producten.

Onze vereniging bestaat al ruim 15 jaar en ontleed haar bestaansrecht uit het plezier wat voorop staat bij het golfspel en het vermogen om het “nieuwe samenwerken” in ons werkgebied te verstaan.

Het staat dan ook in onze statuten dat het een must is dat de leden nog actief zijn in het werkveld en complementair zijn aan elkaars vakgebied.

Het Golfspel wordt serieus beoefend maar iedere “handicap” is welkom.

 

De leden ontmoeten elkaar frequent vanuit de passie voor de golfsport, het netwerken en om kennis en ervaring uit te wisselen. Zij delen hun specifieke vakkennis met de andere leden maar ook met de sponsoren die een deel van de jaarlijkse speelagenda voor hun rekening nemen.

 

 

Onze zgn. “Dragon’s Den” commissie is in staat voorafgaand aan een speeldag een inhoudelijke pitch voor te bereiden, welke gericht is op bedrijfsmatige en (product) vernieuwende vraagstukken van onze sponsoren. Passend binnen de “factsheets” van onze leden zijn we zo in staat een inhoudelijke speeldag te organiseren welke voor alle partijen waardevol is.

 

  

Dragon’s Den

 

 

De tijden veranderen, dus ook de Golfgezellen.

Het “nieuwe samenwerken” houdt onder andere in dat sponsoren veel meer kijken naar de win-win situatie en dus daadwerkelijk resultaat willen zien buiten een gezellige netwerkdag om.

 

De Golfgezellen benadert daarom bedrijven om hun een uniek product aan te bieden.

Het product bestaat uit een exclusieve dienstverlening in de vorm van begeleiding van bedrijfsmatige- en/of productontwikkelingsvraagstukken.

Het zogenaamde  Dragon’s Den principe wordt hier toegepast.

 

Een bedrijf kan haar vraagstuk vooraf voorleggen via een pitch welke aansluit bij de inhoudelijke kennis van onze leden. Een pitch is een kort en bondige uitleg van een idee of vraagstuk. De Golfgezellen zal deze vervolgens intern met haar leden voorbereiden. Tijdens de golfdag zelf wordt er voldoende tijd ingeruimd om deze pitch te behandelen of te presenteren.

Normaliter begint het dagprogramma s’ochtends met het zakelijke (werkbezoek en -/- of de pitchbespreking) om daarna de golfdag verder invulling te geven.

Het bedrijf krijgt daarmee een markt gerelateerde terugkoppeling, verdiepingsslag of aanbeveling van haar gedachten goed voor de eigen organisatie.

Bij de afrondende discussie worden alle elementen bij elkaar gebracht. Zo ontstaat er ook een waardevol antwoord op het vraagstuk waar de pitch mee begon.

 

Als vervolg ontstaat er aanvullend met regelmaat een verdiepingsslag tussen enkele Golfgezelleden en de sponsor vanuit de specifieke kennis en de netwerkmogelijkheden.

 

Samenvattend blijft de Golfgezellen een inspirerende en enthousiaste groep netwerkmensen die in gezamenlijkheid de golfsport een warm hart toebrengt en tegenlijkertijd haar inbreng geeft aan het bedrijfsleven.

 

 

 

 

 

 

 info@golfgezellen.nl